Cypripedium


Paphiopedilum


Phragmipedium


Chamaegastrodia


Goodyera


Hetaeria


Kuhlhasseltia


Ludisia


Zeuxine


Cyclopogon


Spiranthes


Sarcoglottis


Caladenia


Diuris


Pterostylis


Stigmatodactylus


Corybas


Epipogium


Gastrodia


Cephalanthera


Epipactis


Neottia


Habenaria


Amitostigma


Coeloglossum


Cynorkis


Dactylorhiza


Ophrys


Orchis


Neotinea


Neottianthe


Platanthera


Ponerorchis


Serapias


Stenoglottis


Nervilia


Lecanorchis


Cyrtosia


Vanilla


Arundina


Acanthephippium


Ancistrochilus


Bletilla


Bothriochilus


Calanthe


Cephalantheropsis


Gastrorchis


Phaius


Spathoglottis


Chysis


Coelogyne


Dendrochilum


Pholidota


Pleione


Thunia


Acriopsis


Catasetum


Clowesia


Cycnoches


Mormodes


Ansellia


Cymbidiella


Cymbidium


Grammangis


Grammatophyllum


Eulophia


Oeceoclades


Thecostele


Bulbophyllum


Trias


Cadetia


Dendrobium


Diplocaulobium


Epigeneium


Flickingeria


Cremastra


Dactylostalix


Oreorchis


Tipularia


Yoania


Arpophyllum


Coelia


Barkeria


Brassavola


Cattleya


Encyclia


Epidendrum


Isabelia


Isochilus


Laelia


Lecanorchis


Leptotes


Nageliella


Scaphyglottis


Schomburgkia


Sophronitis


Tetramicra


Meiracyllium


Neobenthamia


Polystachya


Barbosella


Dracula


Lepanthes


Lepanthopsis


Masdevallia


Myoxanthus


Octomeria


Pleurothallis


Restrepia


Restrepiella


Scaphosepalum


Stelis


Zootrophion


Sobralia


Anthogonium


Liparis


Malaxis


Oberonia


Anguloa


Bifrenaria


Lycaste


Rudolfiella


Xylobium


Maxillaria

Mormolyca


Trigonidium


Ada


Aspasia


Brassia


Capanemia


Chytroglossa


Cischweinfia


Comparettia


Gomesa


Ionopsis


Lockhartia


Macradenia


Miltonia


Miltoniopsis


Odontoglossum


Oncidium


Ornithophora


Rodriguezia


Trichocentrum


Trichopilia


Ornithocephalus


Acineta


Coryanthes


Gongora


Paphinia


Peristeria


Polycycnis


Soterosanthus


Stanhopea


Cochleanthes


Dichaea


Promenaea


Zygopetalum


Pogonia


Ceratostylis


Eria


Mediocalcar


Trichotosia


Appendicula


Thelasis


Aerangis


Chamaeangis


Microterangis


Podangis


Rangaeris


Acampe


Adenoncos


Aerides


Amesiella


Arachnis


Ascocentrum


Ceratocentron


Ceratochilus


Chiloschista


Christensonia


Cleisocentron


Cleisostoma


Cryptopus


Dimorphorchis


Dyakia


Gastrochilus


Grosourdya


Haraella


Holcoglossum


Luisia


Malleola


Micropera


Microsaccus


Neofinetia


Papilionanthe


Paraphalaenopsis


Pelatantheria


Phalaenopsis


Plectrelminthus


Pomatocalpa


Pteroceras


Renanthera


Rhynchostylis


Robiquetia


Sarcochilus


Sarcophyton


Schoenorchis


Sedirea


Seidenfadenia


Smitinandia


Stereochilus


Taeniophyllum


Thrixspermum


Trichoglottis


Vanda


Vandopsis


Aeranthes


Angraecum


Jumellea


Oeoniella


属名が判らないもの


inserted by FC2 system